Quạt Ly Tâm

Xem tất cả 11 kết quả

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: APQ101-1.65

  Công suất: 0.37KW

  Lưu lượng: 830-1060 m3/h

  Cột áp:   790-748 Pa

  Bảo hành: 12 Tháng

  Xuất xứ:   Việt Nam

  Đọc tiếp
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: APQ101-2.5

  Công suất: 0.75KW

  Lưu lượng: 1470-2700 m3/h

  Cột áp:  490-313 Pa

  Bảo hành: 12 Tháng

  Xuất xứ:   Việt Nam

  Đọc tiếp
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: APQ101-2.0

  Công suất: 1.1 KW

  Lưu lượng: 1000-1500 m3/h

  Cột áp:   1150-840 Pa

  Bảo hành: 12 Tháng

  Xuất xứ:   Việt Nam

  Đọc tiếp
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: APQ101-2.3

  Công suất: 1.5KW

  Lưu lượng: 1377-1683 m3/h

  Cột áp:   1961-1675 Pa

  Bảo hành: 12 Tháng

  Xuất xứ:   Việt Nam

  Đọc tiếp
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: APQ101-8.0

  Công suất: 11KW

  Lưu lượng: 12600-25800 m3/h

  Cột áp:   780-680 Pa

  Bảo hành: 12 Tháng

  Xuất xứ:   Việt Nam

  Đọc tiếp
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: APQ101-3.5

  Công suất: 2.2 KW

  Lưu lượng: 2700-4320 m3/h

  Cột áp:   1032-900 Pa

  Bảo hành: 12 Tháng

  Xuất xứ:   Việt Nam

  Đọc tiếp
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: APQ101-5.0

  Công suất: 3KW

  Lưu lượng: 6552-11232 m3/h

  Cột áp:   490-313 Pa

  Bảo hành: 12 Tháng

  Xuất xứ:   Việt Nam

  Đọc tiếp
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: APQ101-8.0

  Công suất: 30KW

  Lưu lượng: 18.000-43200 m3/h

  Cột áp:   1660-1370 Pa

  Bảo hành: 12 Tháng

  Xuất xứ:   Việt Nam

  Đọc tiếp
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: APQ101-4.2

  Công suất: 5.5KW

  Lưu lượng: 5830-9330 m3/h

  Cột áp:   1380-1180 Pa

  Bảo hành: 12 Tháng

  Xuất xứ:   Việt Nam

  Đọc tiếp
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: APQ101-8.0

  Công suất: 55KW

  Lưu lượng: 25200-57600 m3/h

  Cột áp:   2940-2450 Pa

  Bảo hành: 12 Tháng

  Xuất xứ:   Việt Nam

  Đọc tiếp
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: APQ101-5.0

  Công suất: 7.5KW

  Lưu lượng: 7956-14040 m3/h

  Cột áp:   950-735 Pa

  Bảo hành: 12 Tháng

  Xuất xứ:   Việt Nam

  Đọc tiếp