Quạt Thông Gió Công Nghiệp

Xem tất cả 5 kết quả

  Quạt Thông Gió Công Nghiệp KVF 1845
  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Công Nghiệp KVF 1845
  A :(0.69)
  Công Suất Tiêu thụ (W:135)
  Lưu Lượng Gió:4680 (M3/giờ:)
  Tốc Độ Gió : (149: M/min)
  Vòng quay của Quạt ( 910 v/p)
  Sản phẩm kích thước chuẩn: (562x230x562)
  Thùng đựng sản phẩm (570x570x235) mm
  Trọng lượng sản phẩm :9.0: N.W(Kg)
  Trọng lượng thùng :11.3W(Kg)
  Bảo hành : 2 Năm Trên Toàn Quốc

  Đọc tiếp
  Quạt Thông Gió Công Nghiệp 3 Pha KVF-2460
  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Công Nghiệp KVF 2460
  A: (1.60)
  Công Suất Tiêu thụ : (270 W)
  Lưu Lượng Gió :(12180:M3/giờ)
  Tốc Độ Gió :(176 M/min)
  Vòng quay của Quạt: (930 v/p)
  Sản phẩm kích thước chuẩn:(715x240x715)mm
  Thùng đựng sản phẩm :(725x725x255) mm
  Trọng lượng sản phẩm:(14.8 N.W(Kg))
  Trọng lượng thùng :(17.5W(Kg))
  Bảo hành : 2 Năm Trên Toàn Quốc

  Đọc tiếp
  Quạt Thông Gió Công Nghiệp KVF 3076
  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Công Nghiệp KVF 3076
  A: 2.27
  Công Suất Tiêu thụ : (450 W)
  Lưu Lượng Gió :(24300:M3/giờ)
  Tốc Độ Gió :(612 M/min)
  vòng quay của quạt : (880 v/p)
  Sản phẩm kích thước chuẩn: 870x240x870mm)
  Thùng đựng sản phẩm : (875x875x255 mm)
  Trọng lượng sản phẩm: (20.7 N.W(Kg)
  Trọng lượng thùng :.(25W(Kg)
  Bảo hành : 2 Năm Trên Toàn Quốc

  Đọc tiếp
  Quạt Thông Gió Dasin KVF-1230
  Liên hệ

  Mã hàng: KVF-1230
  Công suất: 36W
  RPM: 1300
  Tốc độ gió : 372 m/min
  Lưu Lượng gió: 27 m3/min
  0.17 A , RPM 1300
  Trọng Lượng SP: 3.7 kgs
  QCSP: 390*390*130MM
  QC Thùng : 400*400*140mm

   

  Đọc tiếp
  Quạt Thông Gió Hút Mùi KVF 1025
  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Hút Mùi KVF 11025
  A :(0.15)
  Công Suất Tiêu thụ : (W:32)
  Lưu Lượng Gió:9600 :(M3/giờ:)
  Tốc Độ Gió : (102: M/min)
  Vòng quay của Quạt ( 1415 v/p)
  Sản phẩm kích thước chuẩn: (337x337x130)
  Trọng lượng sản phẩm :9.0: N.W(Kg)
  Bảo hành : 2 Năm Trên Toàn Quốc

  Đọc tiếp