ống gió nối quạt hút

Xem tất cả 4 kết quả

  Liên hệ

  Ống Gió Mềm Phi 200

  Chịu nhiệt độ lên đến 70 độ

  Kích thước : Phi 200

  Bảo hành : 1 năm

  Kích thước : 5m

  Sản xuất : Đài Loan

  Đọc tiếp
  Liên hệ

  Ống Gió Mềm Phi 300

  Chịu nhiệt độ lên đến 70 độ

  Kích thước : Phi 300

  Bảo hành : 1 năm

  Kích thước : 5m

  Sản xuất : Đài Loan

  Đọc tiếp
  Liên hệ

  ỐNG GIÓ MỀM PHI 500

  Chịu nhiệt độ lên đến 70 độ

  Kích thước : Phi 500

  Bảo hành : 1 năm

  Kích thước : 5m

  Sản xuất : Đài Loan

  Đọc tiếp
  Ống Gió Quạt Hút
  Liên hệ

  ỐNG GIÓ MỀM PHI 500,300,200

  Chịu nhiệt độ lên đến 70 độ

  Kích thước : Phi 500

  Bảo hành : 1 năm

  Kích thước : 5m

  Sản xuất : Đài Loan

  Đọc tiếp