quạt thông gió nhà xưởng

Xem tất cả 2 kết quả

  Quạt Thông Gió Công Nghiệp KVF 1845
  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Công Nghiệp KVF 1845
  A :(0.69)
  Công Suất Tiêu thụ (W:135)
  Lưu Lượng Gió:4680 (M3/giờ:)
  Tốc Độ Gió : (149: M/min)
  Vòng quay của Quạt ( 910 v/p)
  Sản phẩm kích thước chuẩn: (562x230x562)
  Thùng đựng sản phẩm (570x570x235) mm
  Trọng lượng sản phẩm :9.0: N.W(Kg)
  Trọng lượng thùng :11.3W(Kg)
  Bảo hành : 2 Năm Trên Toàn Quốc

  Đọc tiếp
  Quạt Thông Gió Công Nghiệp KVF 3076
  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Công Nghiệp KVF 3076
  A: 2.27
  Công Suất Tiêu thụ : (450 W)
  Lưu Lượng Gió :(24300:M3/giờ)
  Tốc Độ Gió :(612 M/min)
  vòng quay của quạt : (880 v/p)
  Sản phẩm kích thước chuẩn: 870x240x870mm)
  Thùng đựng sản phẩm : (875x875x255 mm)
  Trọng lượng sản phẩm: (20.7 N.W(Kg)
  Trọng lượng thùng :.(25W(Kg)
  Bảo hành : 2 Năm Trên Toàn Quốc

  Đọc tiếp