quạt hút công nghiệp

Xem tất cả 3 kết quả

  Quạt hút Dasin Kin-200
  Liên hệ

  Quạt Hút Công Nghiệp Dasin Kin 200
  · A : (0.65)
  Công Suất Tiêu thụ ( W:107)
  Lưu Lượng Gió:1500 : (M3/giờ:)
  · Tốc Độ Gió ( 397: M/min)
  Vòng quay của Quạt : (2905 v/p)
  Sản phẩm kích thước chuẩn: (525x335x310)
  Thùng đựng sản phẩm (345x270x325 )mm
  Trọng lượng sản phẩm:9.2: N.W(Kg):
  Trọng lượng thùng : 9.9W(Kg)
  Bảo hành : 2 Năm trên toàn quốc

  Đọc tiếp
  Quạt Hút Công Nghiệp Dasin Kin 300
  Liên hệ

  Quạt Hút Công Nghiệp Dasin Kin 300
  A: (1.43)
  Công Suất Tiêu thụ ( 265 W)
  Lưu Lượng Gió : ( 3960:M3/giờ)
  Tốc Độ Gió : (397 M/min)
  Vòng quay của Quạt : ( 2900 v/p)
  Sản phẩm kích thước chuẩn: (341x355x380)mm
  Thùng đựng sản phẩm : (365x360x420) mm
  Trọng lượng sản phẩm:12.9 N.W(Kg)
  Trọng lượng thùng .13.9W(Kg)
  Bảo hành : 2 Năm Trên Toàn Quốc

  Đọc tiếp
  quạt hút dasin kin-500
  Liên hệ

  Quạt Hút Công Nghiệp Dasin Kin 500
  A: (2.12)
  Công Suất Tiêu thụ : (340 W)
  Lưu Lượng Gió :(13560:M3/giờ)
  Tốc Độ Gió :(315 M/min)
  Vòng quay của Quạt: (1450 v/p)
  Sản phẩm kích thước chuẩn: (620x480x695)mm
  Thùng đựng sản phẩm : (625x430x600) mm
  Trọng lượng sản phẩm:23.7 N.W(Kg)
  Trọng lượng thùng :.25.8W(Kg)
  Bảo hành : 2 Năm trên Toàn Quốc

  Đọc tiếp